Министерката за образование и наука Рената Дескоска заедно со претставникот на УНИЦЕФ Бенџамин Перкс присуствуваа на најголемиот глобален час што се одржа во ОУ „Аврам Писевски“ во село Бардовци. Најголемиот глобален час е иницијатива на светско ниво за запознавање на децата и младите со Глобалните цели за одржлив развој и за поттикнување нивно активно учество во остварувањето на овие цели.

Часот го одржа наставничката Драгана Горковска заедно со нутриционистот Сашко Дрвошански. Учениците од 4 одделение имаа можност да се запознаат со здравиот начин на исхрана и како тој придонесува кон остварување на Глобалните цели за одржлив развој.

Наставниците од сите основи училишта во земјата се приклучија на иницијативата со предавање на оваа тема за време на одделенскиот час со ученици од четврто до деветто одделение. Подготвени се наставни материјали кои мож

е да се симнат од веб страните на МОН и на УНИЦЕФ
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Google+

Pin It on Pinterest

Share This