Општинскиот натпревар по хемија за ученици од основните училишта во општина  Карпош се одржа на 24 февруари 2018 год. со почеток во 10:00 ч. во ООУ,, Аврам Писевски,,  На натпреварот учествуваа 85 ученици и присуствуваа нивните  наставници-ментори  . Натпревар се одржа во 2 категории дефинирани според програмата по хемија за основно образование: I категорија – VIII и II категорија – IX одделение .