На ден 21.3.2018 година по повод  Денот на пролетта, а воедно и Денот на екологијата во ООУ,,Аврам Писевски,, се одржаа работилници  со разновидни активности каде учениците садеа расад и семенски растенија,пишуваа Еко пораки,изработуваа ракотворби од рециклиран материјал,пишуваа песни и раскази на тема Пролет и Екологија.Работната атмосфера ја придружуваа познати детски песни со иста тематика.

Задоволство ни причини посетата на градоначалникот на Општина Карпош Стефан Богоев кој од страна на директорката Матилда Бајкова беше редоследно информиран за тековните активности во нашето училиште.