Учениците од нашето училиште учествуваа на 4.4.2018 во емисијата ,,Голем одмор,, на Македонската Радио Телевизија.