На 30.04.2018 годин. во Старскиот дом во Злокуќани ,, Мајка Тереза‘‘ се одржа поетско читање за штитениците на домот. Среде расцветаните багреми и липи во дворот на домот, свои стихови на мотив љубов и мајка, читаа гости поети од Друштвото на пензионирани просветни работници-литературни творци на Р.Македонија: Благојка Филипчева, Нада Зафировска-Матич, Лидија Лучко Јеремиќ,Љубица Неделкова и Јован Мазгански .Младите поети од нашето училиште ја збогатија програмата читајќи ги своите прекрасни стихови за љубовта и мајката и изнудија искрени честитки. Свои песни читаа:Младите поети- творци од нашето училиште: Драган Младеновски, Стефан Богдановски, Христина Ѓеорѓиевска, Ивона Николовска, Теона Митевска, Марија Андевска, Сара Kрстевска и Михаела Младеновска читаа свои творби напишани со прекрасна поетска реч.Програмата ја збогати настапот на хорот под раковотство на професорката по музичко Слаѓана Чекичевска и дуото Везире и Ервин.Ова беше една од многуте соработки на нашето училиште со локалната средина, поточно со Домот ,, Мајка Тереза‘‘, преку која учениците се учат на хуман однос и грижа за постарите лица.