На регионалниот натпревар Млади музичари и интепретатори хорот освои 2 место а солистите Ервин Гаши и Везире Алитовска IX одд. 3 место и Теона Младеновска IX одд. 3 место.