Првиот промотивен едукативен отворен ден во ООУ Аврам Писевски! Достојни за промените во образованието, гордост е кога идеите стануваат убава реалност, допревме но, не застануваме! Ова е прва ваква организирана промоција на ООУ Аврам Писевски “во нашата општина Карпош. Добро е да си пример. Уште да порасне свеста кај родителите дека детето најдобро е кога е во близина на училиштето, кога немора да сте постојано во стрес ,дали ќе стигнете навреме на училиште. Ние денеска, сонот почнавме да го претвораме во јаве.! Добриот тим секогаш добива!