На ден 14.5.2018г. претставници од А.Д „Пивара“ одржаа предавање на тема „Здравје и безбедност“ на учениците од четврто одделение. Преку презентација, практични примери и интеракција учениците се стекнаа со познавања за здравјето и безбедноста од различни непогоди.