ООУ Аврам Писевски беше дел од Промоцијата на книгата “Детски литературен мозаик” – бисери на детското творештво низ годините по повод традиционалниот литературен конкурс за денот на Просветителите Св.Кирил и Методиј. И повторно Прво место за Марија Андевска! Вредните јапонки, химната на Карпош, и драмската секција го направија денот величествен!