На светскиот ден за чиста околина. Како победници меѓу училиштата во Скопје и единствени од општина Карпош наградени од Министерството за животна средина!