Работилница -“Засадуваме семе“,со креативната насока и подршка од  страна на Катерина и Мартин,членови на здружението Slow food Водно. Учениците од V и VI oдделение  заедно со одговорните наставници Драгана Горковска Гавриловска и Зорица Бебековска Спиридонов. Денеска успешно засадија разновидни градинарски зеленчукови семиња,запознавајќи се со постапката и начинот на садење расад.Пријатна работна атмосвера,задоволство  и соработка со едукаторите од  Slow food.Засадивме расад,првиот чекор е направен.Следи период на никнување на семето кое ќе биде засадено во нашата училишна градина.