На 21 септември, традиционално се одбележи Меѓународниот ден на мирот, преку низа активности : гледање на филм за насилство и дебата со учениците од Ученичка заедница