По повод недела на Зелени стапалчиња (24-28.09 2018) во ООУ „ Аврам Писевски “ учениците од V a одд. под раководство на одд. наставник Драгана Гавриловска-Горковска ги реализираа следниве активности: – изработка на хамер со имиња на сите ученици во паралелката – евидентирање на секое еколошко доагање и одење на училиште со зелено стапалче во периодот од 24-28.2018
– сумирање на бројот на зелени стапалчиња на крајот на неделата 2. „Детективи на патот“ – учениците ги истражуваат критичните точки на патот од домот до училиштето – изработка на извештај – преку постер презентација – изработка на флаери – пишување творби – изложба на цртежи – ролеријада, марш на стапалчиња – изработка на знаменца, – групни фотографии и сл.