Детската недела со уште еден настан-активност во ООУ “Аврам Писевски”- #грижа за себе, за оралното здравје, грижа за запчињата, разбивање на стравот од стоматолог# Наш гостин д-р Кристијан Ристовски!😃 Гледавме заедно презентација, си игравме улоги , и учевме за нашите права за орално здравје, но и обврските за посета на стоматолог, и редовно четкање на запчињата. Поголемите другарчиња зборуваа за грижата на трајните заби!

Фотографија на Matilda Bajkova.              Фотографија на Matilda Bajkova.

 

Фотографија на Matilda Bajkova.               Фотографија на Matilda Bajkova.

 

Фотографија на Matilda Bajkova.               Фотографија на Matilda Bajkova.

 

Фотографија на Matilda Bajkova.                                Фотографија на Matilda Bajkova.