На денешното отварање на Обуките по математика за основно образование организирани од авторите на збирките по математика  и издавачкатa куќа Просветно дело  активно учество зедоа и дел од одделенските наставници од ООУ,,Аврам Писевски.