Во состав на активностите по повод Детската недела, денеска на 5.10.2018 година, првачињата станаа дел од Детската организација.