Нашето училиште ја заокружува неделата на детето со присуството со свој штанд на ФЕСТИВАЛОТ НА ЧАЈОТ кој се одржа на 6.10 2018 год. во организација на НВО МРК Дијалог од Скопје чии пријатели сме и не поддржуваат во многу активности поврзани со нашата училишна градина. Тука имавме можност да да кажеме својата приказна за нашиот проект, и за плановите, да ги запознаеме патници намерници на фестивалот и да другаруваме. Запозвме нови пријатели од Институтот Конфучие од Кина, свиревме и бевме уметници!