на 7.12 2018 год. на покана од СУГС Кочо Рацин деветто одделение беа присутни на отворениот ден другаруваа, се забавуваа но и истовремено се запознаваа со можностите кои би ги користеле при упис во ова средно училиште. Со оваа активност започнаа активностите за професионална ориентација на деветто одделенците од нашето училиште.