На ден 19.10.2018 г. се реализираше еднодневен излет во  месноста Три Круши с.Драчево  за учениците од I до VIII одделение. Учениците се запознаа со средината, релјефот и видови дрвја во пошумениот предел. Преку активности и друштвени игри кај учениците се поттикнуваше толеранција, компромис, почитување и навика за чиста животна средина. Еднодневниот излет беше финансиран од страна Општината Карпош.