На ден 19.10.2018 г.  се реализираше еднодневен излет во месноста Три Круши с.Дрaчево за учениците од I до VIII одделение. Учениците се запознаа со средината, релјефот и видови дрвја во пошумениот предел. . Преку активности и друштвени игри кај учениците се поттикнуваше толеранција, компромис, почитување и навика за чиста животна средина.