Гостување на Конфучие Институтот во нашето училиште!”Art paper, калиграфија, цртање.