“Пред зграда”- прекрасна театарска претстава за социјализација, за играње пред зграда со другарчињата (ластик, криенка, брканица, театарче);