Уште еден проект-,,Зелени стапалчиња“ ,успешно спроведен во нашето училиште од страна на ученците од V-a и одделенскиот наставник Драгана Гавриловска-Горковска во соработка со предметните наставници Ана Дионисиева и Наташа Томшиќ кои со задоволство учествуваа во дел од активностите на зелените стапалчиња .Успешноста наша беше оценета и проценета како и наградена од страна на креаторите на проектот со еколошко превозно редство -ВЕЛОСИПЕД