Во периодот од 4-6 ноември 2018 година во Охрид се одржа Европас Конференцијата за програмата Erasmus + мобилност организирано од Агенцијата за европски образовни програми и мобилност. Целта на оваа конференција беше воведување на училиштата во проекти од Европско ниво ,можност за размена на практики.Нашето училиште зема учество во конференцијата од 57 учесници