Во периодот од 12-16 ноември 2018 година се одржа интернационалниот натпревар по информатика и сродните науки  ,, Дабар” во  нашето училиште. Учество земаа ученици од II до IX oдделение.