Oбука на тема “Справување со меѓуврсничко насилство во училишта” која се одржа во Јавна соба, 15 и 16.11.2018 година, а беше наменета за основни училишта. На обуката беа присутни: Директорката м-р Матилда Бајкова, Елизабет Солтирова психолог, и Маја Христовска наставник по биологија.