Во месецот на книгата, донација детски книги за збогатување на библиотечниот фонд на ООУ “Аврам Писевски”, Матица Ексклузив