Учениците од VII до IX oдделние од ООУ,,Аврам Писевски’’ го посетија НУ Музеј на македонската борба .Се едуциравме ,истражувавме и понатака ке истржуваме за нашиот споменар.