Денеска во нашето училиште ООУ ,,Аврам Писевски“ се одржа првата фаза од проектот Сајбернасилство во нашата околина. Во проектот се вклучени ученици од V до IX одделение и наставници кои се организатори на овој проект Ана Дионисиева , Наташа Томшиќ и  Нада Блажевска.Овој проект за едукација на учениците е поставен на платформата за вмрежување eTwinning. На денешната презентација ги запознавме учениците со некои форми на сајбернасилството ,игрите коишто ги играат онлајн и нивните штетни последици.Ги запознавме учениците со вистинити приказни од нивни врсници кои доживеале еден вид сајбернасилство.