Денеска 4.12.2018 год. во библиотеката ,,Другарче‘‘беа доделени дипломите на наградените ученици на литературниот конкурс на тема ,, Моќта на читањето-Климентова животна сила‘‘ . Оваа година од нашето училиште награди добија: Христина Ѓорѓиевска 1 место за поетската творба ,,Климентовото дело мора да го продолжиме‘‘; Сара Крстевска 1награда за творбата ,,Климентовата животна сила ме напои‘‘и 2 награда Михаела Младеновска за творбата ,,Растев со твоето име‘‘.
Манифестацијата беше збогатена со настапот на хорот со новата химна на нашето училиште, кратка драматизација посветена на книгата и весела ритмичка игра на учениците од 3 оддел.