На 18.12.2018 (вторник) во нашето училиште се одржа обука за вработените за заштита и безбедност при работа.