Унапредување на социјалната кохезија кој се одржа од 20-22.12 2018 во Леуново организирано од УСАИД и Потрага по заедничка основа намената за наставници . На овој семинар учествуваа Директор от м-р Матилда Бајкова, и наставничката Александра Гавриловска. Овој семинар продолжува до крајот на учебната 2018/19 година во соработка со партнерски училишта од други општини во Македонија.