Предавање на тема Употреба на пиротехнички средства и последиците од нивната употреба. По повод новогодишните празници се позачестено е користењето на петарди и други пиротехнички средства. Многу од нас не се свесни за опасностите кои ги носи употребата на  овие пиротехнички средства по безбедноста и здравјето наше.