Денес тимот од ООУ „Аврам Писевски“ научи како треба да се заштитат себеси, а пред се децата од евентуален пожар.  Наставничкиот кадар како и техничкиот персонал и учениците се здобија со знаење во делот на заштита, спасување и евакуација при пожари.