За време нa посетта од страна на професорката по блок флејта Гајел Гријен , научивме за настанокот на флејтата, за нејзиното потекло, кога и како се применувала како инструмент низ историјата. Г-ица Гајел за нашите ученици отсвири и неколку нумери. Исто така учениците научија и нумера од Нормандија”La galette”  истата да ја свират на разни инструменти, да ја пејат и секако специфичен танц од тој дел на Франција