Нашата еко секција вредно го пречека Денот н пролетта и Денот на екологијата.