Мултимедијален настан за одбележување на Светскиот ден на водата 22.3.2019 под мотото,, Вода за сите,,.Учениците од ООУ,, Аврам Писевски,, се приклучија со своето учество на настанот го одбележа Светскиот ден на водата.Настанот се одржи во Кинотека Македонија.