Во организација на Здружение на музичките педагози во ООУ ЈАН АМОС КОМЕНСКИ на 17.4.2019 учествувавме на РЕГИОНАЛЕН натпревар на хорови оркестри и солисти, при што нашиот оркестар освои II место
Дуети:Христина Ѓорѓиевска и Ивона Николовска 9 одд освоиле III место ,Вања Василевска 7 одд и Мартина Богдановска 8 одд III место и солист:Ема Крстевска 6 одд I место