Трета награда за Михаела Младеновска од шесто одд. на манифестацијата Пролет на Сребрените соништа во Радовиш и пласман на Детски Лириски треперења во јуни во Охрид.Уште една награда во рацете на учениците од ООУ А.Писевски