Прв состанок на ТРУ од ООУ “Аврам Писевски”- благодарност до сите.Раководителката на образование од Општина Карпош, Гордана Зафировски, Ученикот од ученичка заедница-Стефан Блажевски, и претставникот од Совет на родителите Ердоган Кадриевски!