Денес нашето училиште и нашите ученици беа вклучени во Хуманитарниот базар организиран од Канал 5, кој се одржа на тениското игралиште Евросет, а
учениците ги проширија своите знаења за хуманоста