На ден 9.10.2019 во ООУ,,Аврам Писевски” се одржа работилница на тема,,Социјална инклузија на деца со посебни образовни потешкотии” на која присуствуваа група ученици и наставници.Презентери на работилницата беа психологот Елизабет Солтирова и специјалниот едукатор и рехабилитатор Драган.