На 13-ти Ноември во Музејот на македонската борба беа одбележани 75 години од слободно Скопје. Хорот од нашето училиште зема учество во одбележувањето на овој настан.