Завршниот настан на Проектот Училишна градина-училница на иднината