“Танцот на кадетите”  на балетското студио Булфрог во име на долгодишната соработка приреди новогодишна претстава во нашето училиште.