Со реконструкцијата на тоалетите во училиштето „Аврам Писевски“ (Бардовци) целосно се подобрија хигиенско – санитарните услови во оваа образовна институција.. Активностите беа спроведени во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, со финансиска поддршка од Европската Команда на САД (ЕУКОМ).Во  училиштето се работи на сензорна соба како дел од општествена одговорност.