Учениците и наставниците во нашето училиште, еко-едуцирани. Секој ученик доби специјална кутија за батерии, а и семејствата имаат можност да се ослободат од електронскиот отпад. Од 4Selekt и Пакомак се поделени биоразградливи кеси за селекција на пластика и хартија. Уште во првата недела сме вредни и селектираме.