И покрај вондредната состојба , нашите ученици заедно со своите родители во домашни услови се подготвуваат за одбележување на Велигденските празници сообразно со православните обичаи