Почитувани родители  OOУ,, Аврам Писевски” с. Бардовци  од општина Карпош објавува оглас за запишување на ученици во прво одделение за учебната 2020/2021 година и формулар за упис кој можете да го пополните и сименете од нашата страна  и да го пратите на upis@oouavrampisevski.edu.mk.  Формуларот за упис може да го симнете на следниот линк     Формулар за упис на првачиња