Свечено зачленување на првачињата во Детската организација и давање заклетва
Дел од активностите во Детската недела